Fróðleikur og gæðamál

Steinsteypan rekur rannsóknarstofu sem sinnir reglulegu gæðaeftirliti með steypuframleiðslu ásamt vöruþróun í samræmi við kröfur ÍST EN206. Prófanir eru gerðar á þrýstistyrk, fjaðurstuðli og loftblendi ásamt frostþýðu og veðrunarprófum. EFLA verkfræðistofa sinnir eftirliti og vottun á gæðakerfi.

image description

Hvað einkennir góða steypu?

Steinsteypa er vandmeðfarið efni sem þarf að hafa styrk, endingu og þjálni. Steypustyrkur er skilgreindur sem 28 daga þrýstistyrkur sívalnings sem geymdur hefur verið í vatni. Steypa sem á að standast 30 MPa þrýstistyrk er kölluð C-30. Þjálni steypu er lýst með sigmálsflokki og er mæld með því að fylla 30cm háa keilu sem dregin er upp og sigið á steypunni er mælt. 

Hér fyrir neðan má finna algeng hugtök í steypuframleiðslu.

 • Styrkleikaflokkur

  Steypugerðum er yfirleitt lýst með styrkleikaflokki. Sem eru eftirfarandi, C16/20, C20/25, C25/30, C30/37, C35/45, C40/50, C45/55, C50/60, C60/75

 • Þjálni

  Þjálni steypu er gjarnan lýst með hálfu eða fullu floti. Henni er þó betur lýst með sigmálsflokkum: S1 - 10-40mm, S2 - 50-90mm, S3 - 100-150mm, S4 - 160-210mm, S5 - 220mm+

 • Vatns- og sementshlutfall

  v/s tala steypu er hlutfall vatns og sements í nýblandaðri steypu, þetta hlutfall hefur mikla þýðingu fyrir styrk og endingu steypunnar. Almennt bendir lægra v/s hlutfall til betri steypu.

 • Áreitisflokkar

  Þol steypu gagnvart umhverfisáreiti er lýst með áreitisflokkum. Þeir eru táknaðir með tveimur bókstöfum og tölustaf (t.d. XA3). Frekari skýringar má finna í ÍST EN 206.

 • Kornastærð

  Hámarkskornastærð D max táknar stærstu steina í fylliefnum. Algengt er að Dmax sé 22mm, þó getur verið gagnlegt að notast við minni kornastærðir, t.d. þegar átt er við þrönga byggingarhluta. Því bjóðum við upp á helstu steyputegundir með Dmax 16mm, sem stundum er nefnt perla.

 • Sementsgerð

  Á Íslandi er notast við tvær gerðir af svokölluðu Portlandssementi, annars vegar Rapid sement frá Aalborg Portland og hins vegar Anlegg sement frá Norcem. Einnig er notast við sement blandað með 20% flugösku.

 • Fjaðurstuðull

  Fjaðurstuðull segir til um svignun steypu undan álagi. Í ákveðnum byggingarhlutum getur skipt miklu máli að steypan nái háum fjaðurstuðli. Gæðaeftirlit steinsteypunnar gerir reglulegar mælingar á fjaðurstuðli.

 • Íblöndunarefni

  Sérstök íblöndunarefni eru notuð í steypu til að ná fram ákveðnum eiginleikum. Algengast er að notast við loftblendi og flot. Loftblendi myndar litlar loftbólur í steypunni sem hindrar því að steypan skemmist í frosti. Flotefni eykur þjálni steypunnar án þess að hafa áhrif á v/s töluna. Einnig er notast við íblöndunarefni sem hægja á eða flýta efnahvörfum.

image description